CTY TNHH SƠN TI GIA - SƠN BỘT TĨNH ĐIỆN - CHẤT LƯỢNG VƯỢT THỜI GIAN

CTY TNHH SƠN TI GIA - SƠN BỘT TĨNH ĐIỆN - CHẤT LƯỢNG VƯỢT THỜI GIAN

CTY TNHH SƠN TI GIA - SƠN BỘT TĨNH ĐIỆN - CHẤT LƯỢNG VƯỢT THỜI GIAN

CTY TNHH SƠN TI GIA - SƠN BỘT TĨNH ĐIỆN - CHẤT LƯỢNG VƯỢT THỜI GIAN

CTY TNHH SƠN TI GIA - SƠN BỘT TĨNH ĐIỆN - CHẤT LƯỢNG VƯỢT THỜI GIAN
CTY TNHH SƠN TI GIA - SƠN BỘT TĨNH ĐIỆN - CHẤT LƯỢNG VƯỢT THỜI GIAN
HIỆU ỨNG SƠN MỜ
HIỆU ỨNG SƠN MỜ HIỆU ỨNG SƠN MỜ

Quy cách đóng gói: 25kg/ thùng carton Hạn bảo quản: 12 tháng, nơi khô ráo thoáng mát

CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA CÔNG TY TNHH TI GIA